විද්‍යාලය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=විද්‍යාලය&oldid=18134" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි