විනාඩි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. විනාඩිය හි බහු වචනය
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=විනාඩි&oldid=18996" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි