විල

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • ගොඩබිමෙන් සම්පූර්ණයෙන් වටවූ මිරිදියෙන් යුත් ජලාශ 'විල්' නම් වේ.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=විල&oldid=17457" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි