වීදුරු

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • ඛනිජ වැලි උණු කිරීමෙන් සාදන, අවර්ණ විනිවිද පෙනෙන සුළු භංගුර ද්‍රව්‍යයකි. එසේ වුවත් වීදුරු වලට මිශ්‍ර කරන වෙනත් සංයෝග මගින් වීදුරු පාරදෘෂ්‍ය හෝ පාරභාෂක කළ හැකි අතර විවිධ වර්ණ ගැන්වීමට ද හැක. වර්තමානයේ, ගින්නට හෝ විශාල පීඩන වලට ඔරොත්තු දෙන, වෙඩි පහරට ඔරොත්තු දෙන, එක් අතකට පමණක් ආලෝකය ගමන් කරන ආදී විවිධ වීදුරු වර්ග ද නිපදවා ඇත.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වීදුරු&oldid=17515" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි