සමාජය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සමාජය යනු රටක පවතින පුද්ගලයින්ගෙ එකතුවයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සමාජය&oldid=14710" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි