සහලක්ෂණය

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


කායික වෛද්‍යවේදයේදී සහ මනෝ වෛද්‍යවේදයේදී; සායනික වශයෙන් හඳුනාගන්නා නමුත් හේතුව සොයා නොගත් රෝග ලක්ෂණ කිහිපයක එකතුවක් (හේතුව සොයාගන්නා තෙක්) සහලක්ෂණයක් ලෙස හැඳින්වේ.

ඉංග්‍රීසි පරිවර්ථනය[සංස්කරණය]

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සහලක්ෂණය&oldid=16219" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි