සැකිල්ල:Gnunote

Wiktionary වෙතින්

All text is available under the terms of the <a class=internal href='/wiki/GNU_FDL'>GNU Free Documentation License</a>.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Gnunote&oldid=2246" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි