සැකිල්ල:delete

Wiktionary වෙතින්
මෙම {{පිටු වර්ගය}} වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මකා දැමීම සඳහා යෝජනා කොට ඇත. .
මෙය මකා නොදැමිය යුතු යැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, හෝ අවම වශයෙන් සාකච්ඡාවට බඳුන් විය යුතු යැයි සිතන්නේ නම්, මෙම පිටුව සංස්කරණය කොට, මෙම සැකිල්ල {{rfd}} හෝ {{rfv}} (ගැලපෙන ලෙස) වෙතට මාරු කරන්න. ඉන් පසුව වික්ෂනරි:මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/වෙනත් හෝ වික්ෂනරි:සත්‍යාපනය සඳහා ඉල්ලීම් වෙතට ගොස් පැහැදිලි කිරීමේ ඡේදයක් එකතු කරන්න.

මෙම සැකිල්ල {{මකන්න}} හෝ {{delete}} ආකාරයෙන් ලිපිවලට එක් කළ හැකි අතර, එය පිටුවලට යෙදීමෙන් ඒවා delete ප්‍රවර්ගයට එකතු වේ.

පරිපාලකවරුනි, කරුණාකර ලිපිය මැකීමට ප්‍රථම පිටුවේ ඉතිහාසය හා ලිපියට සබැඳුම් විමසා බලන්න.

භාවිතය[සංස්කරණය]

This template is intended to notify a sysop that there is junk that very obviously should be removed; it does so by adding the entry to Category:Candidates for speedy deletion, which is periodically checked by various sysops. If there is any possibility that the entry should maybe be retained for any reason whatsoever, then use {{rfd}} instead. If you think it is nonsense, but there might be someone who thinks it is a genuine contribution, you are much better off using {{rfd}}.

Do not blank the page before adding this template. When you add it to a page, click on the "What links here" tool to correct any incoming links.

It is generally better to improve a poorly formatted or defined entry than to delete it. If you are unsure what the definition should look like but you are sure it is a valid word, you can replace the incorrect definition with {{rfdef}}.

If you are certain that an entry does not meet our criteria for inclusion, you can use this {{delete|}} template to flag the entry.

Please always add parameter one after the vertical bar "|".

උදාහරණ[සංස්කරණය]

  • {{delete|misspelling of [[x]]}}
  • {{delete|nonsense}}
  • {{delete|encyclopedic}}
  • {{delete|personal attack}}

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:delete&oldid=60363" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි