සැකිල්ල:list:Gregorian calendar months/en

Wiktionary වෙතින්

(Gregorian calendar months) Gregorian calendar month; January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December (Category: en:Gregorian calendar months)


පහත දැක්වෙන උපදෙස් {{list doc}} සැකිල්ල මගින් ස්වයංක්‍රීයව මෙහි ගෙනැවිත් ඇත.


මෙය ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ භාවිතා වන, Gregorian calendar months ලැයිස්තුවක් වේ.

භාවිතය:

* {{list:Gregorian calendar months/en}}

භාෂා සහ අක්ෂරක්‍රම සියල්ල මෙහි ලැයිස්තු ගත වෙයි[සංස්කරණය]

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:list:Gregorian_calendar_months/en&oldid=43902" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි