සැකිල්ල:pagetype

Wiktionary වෙතින්

භාවිතය[සංස්කරණය]

  • {{pagetype}} → සැකිල්ල page (vanilla)
  • {{pagetype|a}} → a සැකිල්ල page (with indefinite article)
  • {{pagetype|U}} → සැකිල්ල page (uppercase)
  • {{pagetype|a|U}} → A සැකිල්ල page (upper case indefinite article)

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:pagetype&oldid=35644" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි