ළමයා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

  • ඒක වචන පදයකි.
  • පුරුෂ ලිංග පදයකි.
  • පොඩි දරුවා යන අරුත් දේ.

සමාන පද

උච්චාරණය

  • ළමයා සිනාසෙයි.

ඉංග්‍රීසි පරිවර්ථනය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ළමයා&oldid=16850" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි