ආතතය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආතතය&oldid=9579" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි