ප්‍රවර්ගය:නාම පද

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මේවාත් බලන්න: Category:Nouns by language
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=නාම පද

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=නාම පද

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » මාතෘකා සියල්ල » සන්නිවේදනය » භාෂාව » වාග්වේදය » Grammar » Parts of speech » නාම පද

මෙම ප්‍රවර්ගයේ මාතෘකාව: නාම පද හා සබැඳි පද වේ.

එහි ශබ්දකෝෂ යොමු කිසිවක් අන්තර්ගත නොවේ, ඇත්තේ වෙනත් ප්‍රවර්ග පමණි. මෙහි උප ප්‍රවර්ග දෙ ආකාරයක වේ:

  • “aa:නාම පද” ආකාරයේ නාම සහිත උප ප්‍රවර්ග (භාෂා කේතයක් මුලට යොදා ඇති), යම් භාෂාවකට අදාළ පද දක්වයි. සිංහල පද සඳහා ප්‍රවර්ගය:si:නාම පද, ඔබ විශේෂයෙන්ම උනන්දුවක් දැක්වීමට ඉඩ ඇත.
  • මෙහි වන භාෂා කේත උපසර්ග රහිත උප ප්‍රවර්ග, මෙයට සමාන ප්‍රවර්ග වන මුත්, ඒවා තව දුරටත් වඩා සියුම්ව මාතෘකා වලට බෙදා ඇත.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 11 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 11 වේ.

"නාම පද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 516 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 200 ද වෙති.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)
(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:නාම_පද&oldid=33053" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි