කක්කුට්ටා

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කක්කුට්ටා&oldid=17240" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි