කණ්නාඩිය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

  1. උපැස් යුවල
  2. මුහුණ බැලීමට යොදා ගන්නා උපකරණයක්
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කණ්නාඩිය&oldid=9117" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි