අඟ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහලනාම පදය

  • ගව මහීෂාදීන් ගේ හිසෙන් ඉදිරියට නෙරා එන දැඩි කෙරටින් විරූහනය

බහු වචනය අං

පරිවර්තන

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අඟ&oldid=13057" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි