කරඹ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කරඹ&oldid=8087" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි