ඇලුමියන්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

රසායනික මූල ද්‍රවයයකි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඇලුමියන්&oldid=16053" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි