කමිසය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

පිරිමි අඳුමකි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කමිසය&oldid=13083" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි