ආත්මජ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

නාම විශේෂණ

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආත්මජ&oldid=9594" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි