ආත්ම

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


නාම විශේෂණ

බලන්න

ආත්මය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආත්ම&oldid=16603" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි