ආත්මය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සිංහල


  • ප්‍රාණය
  • ජීවය
  • කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුළ පැවතී මරණින් මතු ඔහුගේ ඊළඟ භවයට ගමන්කරන බවට ඇතැම් අය විශ්වාස කරන දෙය
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආත්මය&oldid=16604" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි