ඇඟිල්ල

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


ශරීරයේ අවයවයකි.


බහුවචනය:

ඇඟිලි

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඇඟිල්ල&oldid=8891" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි