ජපන්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

ජපන්

  1. ජපන් භාෂාව

නාම විශේෂණ

ජපන්

  1. ජපානයේ නිෂ්පාදිත කර ඇති බව.
  2. ජපානයයේ පුද්ගලකු හැදින්වීම.

පරිවර්තන

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ජපන්&oldid=18723" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි