කෑම

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


ආහාර යන තේරුම දේ. බඩගින්න නැති වීම පිණිස ගනු ලැබේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=කෑම&oldid=16656" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි