ග්‍රෙගරි දින දසුන

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


ග්‍රෙගරි දින දසුන ලොව දැනට ජාත්‍යන්තර භාවිතය සඳහා සම්මත දින දසුනයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ග්‍රෙගරි_දින_දසුන&oldid=8869" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි