ජනවාරි

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ පළමු මාසයයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ජනවාරි&oldid=16685" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි