තක

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

  • තර්කය
  • බෙර පදයක කොටසක්
  • තක්‍රය
  • මෝරු


උදාහරණ

  • තක තක තරිකිට
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=තක&oldid=9774" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි