තයිලකොයිඩ

Wiktionary වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

ඉංග්‍රීසි


ඉංග්‍රීසි Thylakoids

සිංහල - හරිතලව තුළ ඇති පංජර කණිකා

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=තයිලකොයිඩ&oldid=10698" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි