ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඉංග්‍රීසි භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
ඉංග්‍රීසි භාෂාව editions of Wiktionary
en.wiktionary.org
(Simple English) simple.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about ඉංග්‍රීසි භාෂාව
English language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to ඉංග්‍රීසි භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
ඉංග්‍රීසි භාෂාව
Considerations
Considerations
ඉංග්‍රීසි භාෂාව considerations
Wiktionary:About ඉංග්‍රීසි
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
ඉංග්‍රීසි භාෂාව entry
ඉංග්‍රීසි
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි

මෙය ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Ascension Island, ඕස්ට්‍රේලියාව, Barbados, Belize, Bermuda, Botswana, Cameroon, කැනඩාව, Christmas Island, Dominica, ෆීජී, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guam, Guernsey, Guyana, Hawaii, Hong Kong, ඉන්දියාව, Ireland, Jamaica, Jersey, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Micronesia, Montserrat, Nauru, New Zealand, Nigeria, Niue, Norfolk Island, Oman, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Puerto Rico, Rwanda, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sierra Leone, සිංගප්පූරුව, South Africa, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, the Bahamas, the British Indian Ocean Territory, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, the Cocos (Keeling) Islands, the Cook Islands, the Falkland Islands, the Gambia, the Isle of Man, the Marshall Islands, the Pitcairn Islands, the Seychelles, the Solomon Islands, the United Kingdom, the Philippines, the Turks and Caicos Islands, the United States, the United States Virgin Islands, Tokelau, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, and Zimbabwe තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

ඉංග්‍රීසි බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameඉංග්‍රීසි
Aliases
  • Modern English
  • New English
Varieties
  • Polari
  • Yinglish
Language codeen
Language family West Germanic
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ1860


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 16 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 16 වේ.

"ඉංග්‍රීසි භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 215 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 200 ද වෙති.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)