පරිශීලක සාකච්ඡාව:සෝරෝ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල වික්ෂනරිය සාදරයෙන් පිළිගනිමු! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:37, 9 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


ස්තූතියි බිඟු අයියා..

ඔබේ අනන්‍යතාවය

සාකච්ඡාව පිටුවලදී ඔබේ අනන්‍යතාවය දක්වනු පිනිස ඔබේ අත්සන (~~~~ මෙලෙස) යොදන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:03, 9 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


ස්තූතියි දෙන සහයෝගයට සෝරෝ 06:07, 9 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

{ { -si- } } සැකිල්ල එක කරන්න

නව වචනයක් එක් කළ පසුව එය කුම භාෂාවේද යන්න කියා පැවසීමට මෙලෙස අදාල සැකිල්ල එක් කරන්න. මෙහි සිංහල වචන පමණක් නොව බොහෝ භාෂාවලින් වචන ඇති බැවින් එය පරිශීලකයින්ට පහසුවක් වේ.

එක් කළයුතු සැකිල්ල සැකිල්ලෙන් ප්‍රතිථලය පෙරදසුනක් ලෙස
{{-සි-}}

සිංහල


{{-en-}}

ඉංග්‍රීසි


{{-ta-}}

දෙමළ


-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:34, 9 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

හොඳයි.. සෝරෝ 07:45, 9 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Adminship Request

Hi සෝරෝ,
I have applied for the Adminship & vote is here. If you'd like to support my request, please add {{subst:support}}. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.
Thank you!

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:35, 9 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


Ok.. I'll think abouth that n do somthing සෝරෝ 14:51, 9 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

thanks for the support. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:40, 10 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

you are welcome. සෝරෝ 16:55, 10 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

සැකිල්ල:පරිශීලක දායකත්වයන්

Pls use this template {{පරිශීලක දායකත්වයන්}} in your user page. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:38, 10 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


ස්තූතියි මම දා ගත්තා.. සෝරෝ 02:59, 12 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

No of articles in main page

Hi, It seems we have a problem with no of article in main page. it doesn't updates properly. Have you noticed that? pls be here -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:36, 12 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

සුභපැතුම්..

වික්ෂනරිය වෙනුවෙන් පත් වූ නව ඇඩ්මින් [බිඟුවා] ට උණුසුම් සුභපැතුම්.. සෝරෝ 10:21, 12 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:සෝරෝ&oldid=13193" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි