ඕස්ට්‍රේලියාව

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


සිංහල[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
Satellite image of Australia (English def. 1)

සංඥා නාම පදය[සංස්කරණය]

ඕස්ට්‍රේලියාව (ōsṭrēliyāwa)

  1. ඕෂනියාව තුළ පිහිටි රටකි.
  2. A country in Oceania. Official name: ඕස්ට්‍රේලියා පොදුරාජ්‍යමණ්ඩලීය රාජ්‍යය.
  3. (geology) ඕස්ට්‍රේලියා මහාද්වීපය.

පරිවර්ථන[සංස්කරණය]

The translations below need to be checked and inserted above into the appropriate translation tables. See instructions at Wiktionary:Entry layout § Translations.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඕස්ට්‍රේලියාව&oldid=37480" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි