රට

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


නාම පදය[සංස්කරණය]

  1. (නෛතික): යම්කිසි පාලන ව්‍යුහයක් බලපැවැත්වෙන භෞතික භූමි ප්‍රදේශය.
    උදාහරණ: ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, මාල දිවයින
  2. (ව්‍යවහාර): කිසියම් ලක්ෂණයක් එනම් භු ලක්ෂණය, ජනවාර්ගික සංයුතිය ආදිය මත වෙන් කර හඳුනා ගත හැකි භූමි ප්‍රදේශයක්
    උදාහරණ: උඩ රට, කඳු රට, පහත රට
  3. (ව්‍යවහාර): විදේශය, සිය රට නොවන වෙනත් රටක්
    උදාහරණ: අම්මා රට යනවා (අම්මා විදේශගත වෙනවා), රට හාල් (විදේශයෙන් ගෙන්වන ලද සහල්)
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=රට&oldid=18951" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි