ලිපිය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

නාම පදයකි

වෙනත් නම්:

බහු වචනය

  • ලිපි

ඉංග්‍රීසි


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ලිපිය&oldid=16805" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි