ස්ක්‍රිප්ට්

Wiktionary වෙතින්

ඉංග්‍රීසි


  • script, උදාහරණ: "Japanese script" (ජැපනීස් ස්ක්‍රිප්ට්)
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ස්ක්‍රිප්ට්&oldid=28153" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි