ථම්බ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම පදය

නාම විශේෂණ

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ථම්බ&oldid=10280" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි