දත

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • ශරීරයේ අවයවයකි.
  • මුඛයේ ඇතුළු පැත්තේ දෙපෙළකට පිහිටන අතර ඉන් ආහාර සැපීම සඳහා උපකාර කරයි.

දත්වර්ගයෝ සතරෙකි. එනම්,

  • කෘන්තක
  • රදනක
  • චාර්වක
  • පුරස් චාර්වක
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=දත&oldid=18142" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි