දෙක

Wiktionary වෙතින්
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=දෙක&oldid=16722" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි