හත

Wiktionary වෙතින්
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=හත&oldid=16840" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි