නිරුවත්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. ආවරණය නොවූ.
  2. ඇඳුම් නොමැතිව.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=නිරුවත්&oldid=17651" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි