ප්‍රථමාධාර

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සිංහල


ප්‍රථමාධාර යනු යම් හදිසි අනතුරක් හෝ හදිසි රෝගයක් නිසාවෙන් ඔත්පලව සිටින, ඕනෑම තත්වයක, ඕනෑම කෙනෙක් හට ප්‍රථමයෙන් හා ක්ෂණිකව ලබා දෙන සහායකි. (ප්‍රථම + ආධාරය)


සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රථමාධාර&oldid=19089" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි