ප්‍රථමාධාර

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


ප්‍රථමාධාර යනු යම් හදිසි අනතුරක් හෝ හදිසි රෝගයක් නිසාවෙන් ඔත්පලව සිටින, ඕනෑම තත්වයක, ඕනෑම කෙනෙක් හට ප්‍රථමයෙන් හා ක්ෂණිකව ලබා දෙන සහායකි. (ප්‍රථම + ආධාරය)


සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රථමාධාර&oldid=19089" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි