ප්‍රවර්ගය:අරාබි භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
අරාබි භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
අරාබි භාෂාව edition of Wiktionary
ar.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about අරාබි භාෂාව
Arabic
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to අරාබි භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
අරාබි භාෂාව
Considerations
Considerations
අරාබි භාෂාව considerations
Wiktionary:About අරාබි
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
අරාබි භාෂාව entry
අරාබි
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=අරාබි භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=අරාබි භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය අරාබි භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in Algeria, Bahrain, Chad, the Comoros, Djibouti, Egypt, Eritrea, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, Yemen, the United Arab Emirates, and Western Sahara.

අරාබිබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameඅරාබි
Aliases
  • Standard Arabic
  • Literary Arabic
  • High Arabic
Varieties
  • Modern Standard Arabic
  • Classical Arabic
  • Judeo-Arabic
Language codear
Language family Arabic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
Entry name
module
WikidataQ13955


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.

U

"අරාබි භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:අරාබි_භාෂාව&oldid=30613" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි