ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි පුද්ගල නාම

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි » Terms by semantic function » නාම » පුද්ගල නාම

මෙහි දැක්වෙන්නේ, විවිධ පුද්ගලයන් හැඳින්වීම සඳහා භාවිතා වන ඉංග්‍රීසි නාම වේ.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

"ඉංග්‍රීසි පුද්ගල නාම" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 4 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 4 ද වෙති.