ප්‍රවර්ගය:ඉන්දු-යුරෝපීය භාෂා

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ඉන්දු-යුරෝපීය භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ඉන්දු-යුරෝපීය භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

This is the main category of the ඉන්දු-යුරෝපීය භාෂා.

Information about ඉන්දු-යුරෝපීය:

Edit family data
Canonical nameඉන්දු-යුරෝපීය
Aliases
  • Indo-Germanic
Family codeine
Common ancestorProto-Indo-European
Parent family unclassified
WikidataQ19860


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 6 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 6 වේ.

B

G

H

I