ප්‍රවර්ගය:ඩෙන්මාර්ක භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඩෙන්මාර්ක

මෙය ඩෙන්මාර්ක භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය ඩෙන්මාර්කය, the Faroe Islands, Greenland, and ජර්මනිය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

ඩෙන්මාර්ක බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameඩෙන්මාර්ක
Language codeda
Language family North Germanic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ9035


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

U

  • User da(ප්‍ර 1, පිටු 2)