ප්‍රවර්ගය:පෘතුගීසි පුද්ගල නාම

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » පෘතුගීසි » Terms by semantic function » නාම » පුද්ගල නාම

මෙහි දැක්වෙන්නේ, විවිධ පුද්ගලයන් හැඳින්වීම සඳහා භාවිතා වන පෘතුගීසි නාම වේ.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"පෘතුගීසි පුද්ගල නාම" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.