ප්‍රවර්ගය:පෘතුගීසි භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
පෘතුගීසි භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
පෘතුගීසි භාෂාව edition of Wiktionary
pt.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about පෘතුගීසි භාෂාව
Portuguese language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to පෘතුගීසි භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
පෘතුගීසි භාෂාව
Considerations
Considerations
පෘතුගීසි භාෂාව considerations
Wiktionary:About පෘතුගීසි
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
පෘතුගීසි භාෂාව entry
පෘතුගීසි
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=පෘතුගීසි භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=පෘතුගීසි භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය පෘතුගීසි භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in පෘතුගාලය, බ්‍රසීලය, Cape Verde, Guinea-Bissau, São Tomé and Príncipe, Angola, Mozambique, East Timor, and මකාවෝ.

පෘතුගීසිබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameපෘතුගීසි
Aliases
  • Modern Portuguese
Language codept
Language family West Iberian භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ5146


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 8 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 8 වේ.

"පෘතුගීසි භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 5 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 5 ද වෙති.