ප්‍රවර්ගය:පෝලන්ත භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පෝලන්ත භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
පෝලන්ත භාෂාව edition of Wiktionary
pl.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about පෝලන්ත භාෂාව
Polish language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to පෝලන්ත භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
පෝලන්ත භාෂාව
Considerations
Considerations
පෝලන්ත භාෂාව considerations
Wiktionary:About පෝලන්ත
Reference templates (0)
Entry
Entry
පෝලන්ත භාෂාව entry
පෝලන්ත
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=පෝලන්ත භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=පෝලන්ත භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » පෝලන්ත

මෙය පෝලන්ත භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය පෝලන්තය, Belarus, Lithuania, යුක්‍රේනය, the Czech Republic, Slovakia, ජර්මනිය, and රුසියාව තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

පෝලන්ත බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameපෝලන්ත
Language codepl
Language family Lechitic
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ809

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

 

"පෝලන්ත භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 6 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 6 ද වෙති.