ප්‍රවර්ගය:යුරෝපය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=යුරෝපය

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=යුරෝපය

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » මාතෘකා සියල්ල » සොබාදහම » පෘථිවිය » යුරෝපය

මෙම ප්‍රවර්ගයේ මාතෘකාව: terms related to Europe.

එහි ශබ්දකෝෂ යොමු කිසිවක් අන්තර්ගත නොවේ, ඇත්තේ වෙනත් ප්‍රවර්ග පමණි. මෙහි උප ප්‍රවර්ග දෙ ආකාරයක වේ:

  • “aa:යුරෝපය” ආකාරයේ නාම සහිත උප ප්‍රවර්ග (භාෂා කේතයක් මුලට යොදා ඇති), යම් භාෂාවකට අදාළ පද දක්වයි. සිංහල පද සඳහා ප්‍රවර්ගය:si:යුරෝපය, ඔබ විශේෂයෙන්ම උනන්දුවක් දැක්වීමට ඉඩ ඇත.
  • මෙහි වන භාෂා කේත උපසර්ග රහිත උප ප්‍රවර්ග, මෙයට සමාන ප්‍රවර්ග වන මුත්, ඒවා තව දුරටත් වඩා සියුම්ව මාතෘකා වලට බෙදා ඇත.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 18 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 18 වේ.

 

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:යුරෝපය&oldid=36176" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි