ප්‍රවර්ගය:ජර්මනිය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=ජර්මනිය

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=ජර්මනිය

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » මාතෘකා සියල්ල » සොබාදහම » පෘථිවිය » යුරෝපය » ජර්මනිය

මෙම ප්‍රවර්ගයේ මාතෘකාව: ජර්මනිය හා සබැඳි ජනයා, සංස්කෘතිය, හෝ භූමි ප්‍රදේශය පිළිබඳ පද වේ.

එහි ශබ්දකෝෂ යොමු කිසිවක් අන්තර්ගත නොවේ, ඇත්තේ වෙනත් ප්‍රවර්ග පමණි. මෙහි උප ප්‍රවර්ග දෙ ආකාරයක වේ:

  • “aa:ජර්මනිය” ආකාරයේ නාම සහිත උප ප්‍රවර්ග (භාෂා කේතයක් මුලට යොදා ඇති), යම් භාෂාවකට අදාළ පද දක්වයි. සිංහල පද සඳහා ප්‍රවර්ගය:si:ජර්මනිය, ඔබ විශේෂයෙන්ම උනන්දුවක් දැක්වීමට ඉඩ ඇත.
  • මෙහි වන භාෂා කේත උපසර්ග රහිත උප ප්‍රවර්ග, මෙයට සමාන ප්‍රවර්ග වන මුත්, ඒවා තව දුරටත් වඩා සියුම්ව මාතෘකා වලට බෙදා ඇත.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:ජර්මනිය&oldid=33185" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි